Proffesional Meiny bakker als trainer

Ontmoet de trainer

Ik vond dat het tijd werd om mijn ervaringen, kennis én netwerk omtrent het trainingsacteren te delen. Naar mijn persoonlijke mening staat het noorden van Nederland te springen om vakkundige, enthousiaste trainingsacteurs, en zijn er nog teveel gemiste kansen  in trainingen/bij organisaties. Want samen met een professionele trainer kan dit leermiddel als géén ander de mens in beweging krijgen en tegelijkertijd jezelf als trainingsacteur een enorme boost opleveren. Hoe mooi is 't om een cursist zó een klein stapje verder te helpen!

De  training is praktisch en actief, vol persoonlijk leren, gegeven op twee  fijne en inspirerende plekken in Noord-Nederland. Direct toepasbaar, in dagelijkse werksituaties; veilig maar haalbaar. Toegankelijk voor een ieder nieuwsgierig naar het vak, leerprocessen en mensen in het bijzonder. Als deelnemer  is het handig dat je bekend bent met het  acteren en/of leerprocessen bij mensen.

Leren Trainingsacteren is een feit!

Meiny's achtergrond

Je kunt een ander
pas iets leren
als je zelf wilt leren

Visie en insteek

Ondernemend, en vaak op zoek naar uitdagingen of hoe iets ook anders kan. Dat levert 'pareltjes'.  In alles wat ik gedaan heb zie je dat ik op zoek ben naar eigenheid en werkelijk contact, dát boven water halen is de echte uitdaging! Dat zit zeker in trainingsacteren. Dat moet je als cursist van deze basistraining willen leren en willen doen met jezelf en een ander. Hoe klinkt dat voor jou??

Mijn werkzame leven is begonnen in het jeugdwerk. Van internaat tot project voor vroegtijdige schoolverlaters, als meidenwerkster  en vindplaatsgericht jongerenwerkster. Later doorontwikkeld tot docent en trainer in  't onderwijs.

Ondertussen  was daar ook de kriebel naar het werken met theater als middel. Eerst toepasbaar in het welzijnswerk, bv wijktheater maken en organiseren, en in 2011 kwam daar mijn eigen theaterburo  bij. MeinTheater is nu de plek waar vanuit ik theaterlessen geef en speciale activiteiten organiseer, zoals clownerie of acts op locatie. Op de NHL Stenden hogeschool sta ik in nauw contact met de docent Theateropleiding, waar ik in n t voorjaar van 2019  begeleiding heb mogen geven aan studenten van de minor trainingsacteren. De laatste  jaren zelf  lekker actief als trainingsacteur op o.a. de Hanze hogeschool, opleiding Verpleegkunde, HRM en Recht. En intern NHL Stenden Social Work natuurlijk.

Zelf acteren komt ook voor. In een Friese film of op locatie met de Paupers in Workum. Regelmatig laat ik me  op acteergebied bijscholen. Altijd fijn om weer te leren met vakgenoten en deze input mee te nemen in het lesgeven.

De combinatie welzijn & drama als middel siert mijn logo en mijn leven: In beweging met drama, en dat is nu nu; In beweging  met trainingsacteren!

Nog  andere vragen??

Bedankt voor je bericht!