De weg naar een trainingsacteur

5 daagse training Leren Trainingsacteren

Wat je krijgt:

Wat je ontwikkelt:

Opbouw van de training

Twee unieke en inspirerende locaties

Nabij Leeuwarden bevindt zich de 1e inspirerende locatie voor deze training.  In een optimaal gerestaureerde kerk te midden van het dorp Boksum onder de naam LOFT z ga je met de basis van het vak actief aan de slag.
 
De Alpacaboerderij GEWOON THUS  in Schraard is  de 2e plek  waar je samen met de alpaca's de laatste 2 terugkomdagen  gaat beleven. Met uitzicht op de landerijen en in de verte de afsluitdijk en de A7 is dit een ideale en inspirerende plek voor de terugkommomenten.

Goed om te weten

Locatie 1 (trainingsdagen)

LOFT
Oedsmawei 17
9031 XN Boksum

Locatie 2 (terugkomdagen)

GEWOON THUS 
Smidstraat 1
8746 NG Schraard

Uurbesteding

Contacturen:
30
Stage/intervisie:
20
Thuiswerk:
15
Trainingsacteur meiny met een stoel Trainingsacteur meiny met een stoel Trainingsacteur meiny met een stoel

Inhoud van de training

Natuurlijk, levensecht acteren, daar gaat het deze dag om. Je inleven  maar ook het aanvoelen wat nodig is, een gewenste rol vormgeven, hoe doe je dat eigenlijk allemaal? Sommige deelnemers  zullen ervaring hebben in het acteren, anderen misschien juist in het begeleiden van leerprocessen. Beide is  goed werkbaar.  Het acteren in trainingen vraagt dat je kunt kijken vanuit een helicopterview en signaleert wat er gebeurt bij jezelf en bij de ander. Goed duiken in gevoel en teruggeven wat iets met je doet. Schakelen in emoties en fysiek reageren, zo natuurlijk mogelijk. Veel fysiek spel kenmerkt de ochtend. In de middag koppelen we het acteren aan dienstbaar spelen. We werken met relevante cases, in kleinere groepjes en ook staan we al stil bij wat online acteren anders maakt. Deze manier van trainingsacteren heeft zich ondertussen bewezen als extra mogelijkheid en biedt nieuwe kansen.

Het komt veel voor dat er in communicatietrainingen gewerkt wordt met modellen waarbij cursisten inzicht krijgen in gedrag. Als trainingsacteur moet je ook inzicht hebben in gedrag.  Je kunt dan beter feedback geven. We staan stil bij het interactiemodel: de Roos van Leary en kijken hoe daarin de interactiepatronen lopen. De teamrollen van Belbin en ook de Bono-denkhoeden zijn de moeite van het onderzoeken waard. We gaan ze uitproberen in spel en cases. Zó word je steeds handiger in het spelen en tegelijkertijd beter in het reageren op de cursist in-, en uit de rol. In de middag aandacht voor werkvormen waarbij meerdere cursisten tegelijk met jou als trainingsacteur kunnen oefenen. Bv het Hoefijzermodel en de Estafettewerkvorm. Ook kijken we welke energizers handig zijn en welke ondersteunende oefeningen uit het bijbehorende studiemateriaal bruikbaar zijn.

Deze dag staat in het teken van de 3-hoek; trainer, cursist en trainingsacteur. Hoe de samenwerking met de trainer vorm hoort te krijgen en hoe dat gaat in diverse praktijksituaties. In de middag zal een gasttrainingsacteur zijn ervaring delen. We zijn als het ware aan het finetunen, zodat je ná deze dag kunt beginnen met stage lopen. Onderwerpen als; veiligheid creëren en cursisten op hun gemak stellen, aanspelen van leerdoelen, belonen in het spel of juist confronteren in het spel, en/of feedback overstijgend  kunnen geven. In de middag proberen we dit  alles uit, in de 3-hoeksformatie samen met de gastacteur. Nb voor stage geldt: diversiteit;  je doet ervaring op in zowel assessmentacteren als trainingsacteren. Minimaal 5 stage-feedbackformulieren moet je kunnen overleggen aan het einde van de training.

Na de 3 weken basistraining zetten we in op toepassen en dus stage lopen. Vanuit het netwerk van de trainer zullen er diverse mogelijkheden binnen het onderwijs voorbij komen, voor de één iets meer dan voor de ander. In totaal hoort er 18 uur stage bij het traject van de basistraining, wat ook nog na de zomer kan uitgevoerd. Synchroon loopt de  online intervisie.  Deze 4e bijeenkomst sluit aan bij de leervragen, voortkomend uit de stages. Speciaal onderwerp  is in het 2e gedeelte van de middag het online acteren. Daarvoor gaan we online met een gastacteur.  We gaan acteerskills zien en uitproberen en natuurlijk uitwisselen van ervaring en netwerk. De twee terugkomdagen vinden plaats op een andere  inspirerende locatie. Aan het einde van de dag aandacht voor het stage-feedbackformulier en de stagemogelijkheden voor een ieder>vooruitlopend op mogelijke afronding voor of na de zomer.

Met steeds meer ervaring in het spelen als trainingsacteur en het geven van feedback, staan we nu stil bij wat feedforward méér kan geven dan feedback. Ook deze keer aandacht en ruimte voor eigen ervaringen en leervragen vanuit de stages. We ronden de basistraining af  met het kijken naar talenten, zowel van jezelf, je mededeelnemers als mbt de cursisten waarvoor je dit werk doet. Onder de vlag van talentontwikkeling besteden we aandacht aan; appreciative inquiry, een model wat aandacht besteedt aan wat wél werkt. Zeker toepasbaar in het werk als trainingsacteur maar niet minder als afronding van deze training. Waarin blinkt een ieder uit? Hoe kun je je krachten uitbouwen? En hoe kun je dit toevoegen aan je nieuwe vakgebied!?