De weg naar een trainingsacteur

5 daagse training Leren Trainingsacteren

Wat je krijgt:

Wat je ontwikkelt:

Opbouw van de training

Twee unieke en inspirerende locaties

Nabij de dijk van de Zurich ligt een klein dorpje Pingjum. Dáár waar ik de eerste jaren van mijn leven doorgebracht heb en dáár waar ik voor het eerst een schooltje bezocht, gaan wij de eerste 3 dagen van de training doorbrengen. Podium Pingjum, vol cultuur. 
 
Onder de rok van Heerenveen ligt het dorp Katlijk. Wederom een schooltje en weer een bijzonder, want dit is de Zijn-plek waar kinderen mogen zijn wie ze zijn. En daar gaan wij tijdens de 2 terugkomdagen reflecteren en fine-tunen met de blik naar buiten.

Goed om te weten

Locatie 1 (trainingsdagen)

Podium Pingjum
Grote Buren 6 (ingang aan het kerkpad)
Pingjum (Friesland)

Locatie 2 (terugkomdagen)

Zijn-plek
Bisschoplaan 12
Katlijk (Friesland)

Uurbesteding

Contacturen:
30
Stage/intervisie:
20
Thuiswerk:
15
Trainingsacteur meiny met een stoel Trainingsacteur meiny met een stoel Trainingsacteur meiny met een stoel

Inhoud van de training

Natuurlijk en levensecht acteren, dáár gaat het deze dag om. Je inleven en ook aanvoelen wat nodig is en een  gewenste rol vormgeven. Sommige deelnemers  zullen ervaring hebben in het acteren, anderen juist meer in het begeleiden van mensen en/of leerprocessen. Beiden zijn goed werkbaar. Het acteren in trainingen vraagt dat je kunt kijken vanuit een helicopterview en signaleert wat er gebeurt bij jezelf en bij de ander. Goed duiken in gevoel en teruggeven wat iets met jou doet. Schakelen in emoties en fysiek reageren, zo natuurlijk mogelijk. Veel fysiek spel kenmerkt de ochtend en ook stilstaan bij en het  observeren van gedrag. In de middag koppelen we het acteren aan het dienstbaar spelen, wat een trainingsacteur nodig heeft. We werken met relevante cases, in kleinere groepjes en ook staan we al stil bij wat online-acteren anders maakt. Deze manier van trainingsacteren heeft zich ondertussen bewezen als extra mogelijkheid en biedt dus extra kansen! 

In communicatietrainingen komt het vaak voor dat gewerkt wordt met communicatiemodellen waarbij cursisten inzicht krijgen in  het effect van gedrag. Als trainingsacteur moet je ook inzicht hebben in intermenselijk gedrag.  Je zult gericht feedback moeten geven op het effect daarvan. Het interactiemodel: de Roos van Leary is een model wat goed inzetbaar is voor trainingsacteurs om rollen geloofwaardig neer te kunnen zetten. We kijken deze dag naar hoe daarin de interactiepatronen lopen. De teamrollen van Belbin en denkhoeden van Bono zijn zeker de moeite van 't onderzoeken waard. We gaan alles uitproberen in spel en cases. Zó word je handiger in het spelen en tegelijkertijd in het reageren op de cursist in-, en uit de rol. In de middag aandacht voor werkvormen waarbij meerdere cursisten tegelijk met jou als trainingsacteur kunnen oefenen. Bv de werkvorm hoefijzer en estafette of de regie-vorm. Theorie-ondersteunende oefeningen zijn vaak prettig om de cursisten te laten wennen aan het spelen met een acteur.

Deze dag staat in het teken van de 3-hoek; trainer, cursist en trainingsacteur. Hoe de samenwerking met de trainer vorm hoort te krijgen en hoe dat eraan toegaat in de diverse praktijksituaties. Iedere situatie is anders en vraagt om flexibiliteit maar ook om waakzaamheid van de trainingsacteur. In de middag zal een gasttrainingsacteur ervaringen delen en ons van tips & trics voorzien. We zijn daarmee aan het finetunen zodat je ná deze dag zelf kunt beginnen aan de 15 uren stage. Cursisten op hun gemak stellen, het aanspelen van hun leerdoelen, belonen in het spel of juist confronteren en op de juiste manier feedback geven, zijn onderwerpen. Daarnaast 't in-trainen van werkvormen door de cursisten zelf ingebracht vanuit Toolbox. Na deze  3e volledige dag zal de online-intervisie op nader te bepalen oment samen worden opgestart. Een gastacteur  za de  kneepjes van het vak online laten zien en toelichten.

Na de 3  volle dagen training is het nu tijd voor het toepassen van het geleerde in de praktijk en dus is het stagelopen in begonnen. Totaal hoort er 15 uur stage  bij de basistraining en een online-stage met gastacteur. De 1e online intervisie in groepjes van 3 /4 personen is volgens een intervisiemodel gevoerd met aandacht voor inzicht in eigen kracht en kunnen. Een terugkoppeling heeft plaatsgevonden vooraf deze 4e bijeenkomst zodat er maatwerk geleverd kan blijven worden. Ook is er online gewerkt met een gasttrainingsacteur. In deze 4e bijeenkomst staan we ook hier nog eens bij stil en krijgen de eigen  acteerskills zowel online als fysiek aandacht en wederom het het in-trainen van nieuwe modellen en diverse werkvormen. 

Met steeds meer ervaring in het spelen als trainingsacteur en het geven van feedback, staan we nu stil bij wat er nog extra te leren is over bv feedforward. Ook deze keer starten we met  leervragen uit de stage voortkomend. Met name het eerste deel van de middag. We ronden de basistraining vervolgens af  met het kijken naar talenten, zowel van jezelf, je mededeelnemers als de cursisten voor wie je dit werk uiteindelijk gaat doen. Onder de vlag van talentontwikkeling besteden we aandacht aan; appreciative inquiry, een model wat staat voor  wat wél werkt. Zeker toepasbaar in het werk van een trainingsacteur maar niet minder als afronding van deze training. Waarin blinkt een ieder uit? Hoe kun je krachten uitbouwen? En hoe kun je dit alles toevoegen aan je nieuwe vakgebied  en daarmee aan je eigen leven!?